PaulCoumans
De kunst van het verbinden

Disclaimer

Deze website of de websites voor de verschillende Tafels noch PaulCoumans is verantwoordelijk voor eventuele misbruik van website of functies van deze website. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. Op verzoek sturen wij u onze leveringsvoorwaarden bijeenkomsten en dienstverlening. Alle rechten voorbehouden.