PaulCoumans
De kunst van het verbinden

Welkom op de website Tafelbijeenkomsten!

Op deze site vindt u informatie over de bijeenkomsten van verschillende Tafels, waaronder de GovernanceTafel, de GezondheidszorgTafel, de Sociaal Domein Tafel of de KennisTafel. De eerste Tafel werd in 2000 opgezet.

U vindt de agenda en inschrijvingsmogelijkheden onder het tabblad 'inschrijven/agenda".

Verder is elders in deze site informatie opgenomen over samenwerkingsvormen, projecten en advieswerk. Naast de jaarlijkse bijeenkomstenreeks is maatwerk mogelijk.


Over de Tafels.

Via grondthema’s als ‘governance’, ‘innovatie’, ‘management’, ‘’gezondheidszorg’ of ‘sociaal domein’ komen deelnemers uit allerlei economische sectoren en disciplines bijeen: kennisinstituten, zorg- en welzijnsinstellingen, politiek, koepelorganisaties, overheden, adviesorganen, handel, industrie en dienstverlenende bedrijven.

Het aantal deelnemers (bestuurders, toezichthouders of hoger management) wordt gelimiteerd om een goede kennismaking en –uitwisseling te waarborgen. Door middel van controlled invitations wordt de gewenste mix gewaarborgd. Regelmatig zijn er specials van de verschillende thema's/Tafels gericht op professionals en stafmedewerkers. Een voorbeeld is de Ethiek Tafel.

De nadruk bij alle bijeenkomsten ligt op de interactie tussen deelnemers inclusief de inleider. Iedere deelnemer brengt zijn of haar eigen mogelijkheden en wensen in tijdens de gedachtenwisseling met de inleider of naar de overige gespreksgenoten.

De intersectorale en interdisciplinaire bijeenkomsten worden sinds 2000 gewaardeerd vanwege de selectie aan deelnemers, de neutraliteit van de organisatie, de keuze van onderwerpen, de inleiders en de persoonlijke benadering.

Door de opzet zijn bijeenkomsten en projecten geschikt voor o.a.

-      strategische netwerkontwikkeling of alliantievorming

-      intervisie en strategievorming, waaronder publiek-private samenwerking

-      product-, service- en beleidsontwikkeling


Er zijn diverse samenwerkingsmogelijkheden (partnerships) voor deze bijeenkomsten ontwikkeld. Zie tabblad partnerships bijeenkomsten.

Naast bijeenkomsten worden projecten (zie tabblad) opgezet en uitgevoerd en zijn advieswerkzaamheden (zie tabblad) mogelijk.