PaulCoumans
De kunst van het verbinden

Welkom op de website Tafelbijeenkomsten!

Op deze site vindt u informatie over de intersectorale en interdisciplinaire bijeenkomsten van verschillende Tafels, zoals de GovernanceTafel, de GezondheidszorgTafel, de SociaalDomeinTafel, de VeiligheidsTafel, de EthiekTafel, de GezondheidsTafel of de KennisTafel. 

De eerste Tafel werd in 2000 opgezet. In de loop der jaren zijn er Tafels bijgekomen of opgeheven, vaak gekoppeld aan de actualiteit.

U vindt informatie over de agenda en inschrijvingsmogelijkheden onder het tabblad 'Inschrijven/agenda'.

U bent welkom contact op te nemen over samenwerkingsvormen, projecten, agenda en advieswerk. 


Over de Tafels.

Via thema’s als ‘governance’, ‘innovatie’, ‘management’, ‘veiligheid', ’gezondheidszorg’, 'gezondheid', 'ethiek', 'veiligheid' of ‘sociaal domein’ worden (steeds wisselende) deelnemers uit allerlei economische sectoren en disciplines bijeengebracht: kennisinstituten, zorg- en welzijnsinstellingen, politiek, koepelorganisaties, overheden, adviesorganen, handel, industrie en dienstverlenende bedrijven.  

Het aantal deelnemers (bestuurders, toezichthouders of hoger management, voor specials ook veelal de professionals en stafleden) wordt gelimiteerd om een goede kennismaking en –uitwisseling te waarborgen. Door middel van controlled invitations wordt de gewenste mix gewaarborgd. Regelmatig zijn er specials van de verschillende thema's/Tafels gericht op professionals en stafmedewerkers. Een voorbeeld is de EthiekTafel.

Elke bijeenkomst kent een korte presentatie van een inleider over een aansprekend onderwerp binnen zijn/haar werkveld en met aandacht voor de mogelijke waarde door de inbreng van andere bedrijven en organisaties. Iedere deelnemer brengt zijn of haar eigen vragen en opmerkingen in tijdens de gedachtenwisseling met de inleider en de overige deelnemers. De opzet biedt ruimte om in alle rust vele stakeholders te ontmoeten. Het is geen club of netwerk: er zijn i.h.a. steeds wisselende deelnemers, met uiteraard een steeds groeiende kern van terugkerende deelnemers

De bijeenkomsten worden sinds 2000 gewaardeerd vanwege de selectie aan deelnemers, de neutraliteit van de organisatie, de keuze van onderwerpen, de inleiders en de persoonlijke benadering.

Door de opzet zijn bijeenkomsten en projecten geschikt voor o.a.

-      strategische netwerkontwikkeling of alliantievorming

-      intervisie en strategievorming, waaronder publiek-private samenwerking

-      product-, service- en beleidsontwikkeling


Er zijn diverse samenwerkingsmogelijkheden (partnerships) voor deze bijeenkomsten ontwikkeld. Zie tabblad Partnerships bijeenkomsten.

Naast bijeenkomsten worden op verzoek maatwerkprojecten opgezet en uitgevoerd en zijn advieswerkzaamheden mogelijk.