PaulCoumans
De kunst van het verbinden

VeiligheidsTafel


Uit de bijeenkomsten van de GovernanceTafel in 2017 rond veiligheid is een nieuwe Tafel ontstaan: de VeiligheidsTafel (www.VeiligheidsTafel.com). Het is een sub-Tafel van de GovernanceTafel en streeft een integratie van allerlei vormen van veiligheid na (zoals fysiek of sociaal of digitaal) door allerlei stakeholders uit het publieke en private domein regelmatig bijeen te brengen.