PaulCoumans
De kunst van het verbinden

Advieswerkzaamheden

‘The British Establishment is no accident’

Gericht op bruggen slaan tussen partijen en belangen. Door netwerkontwikkeling en synergetische alliantievorming. Belangenbehartiging, ketenregie, lobby of strategiebepaling. Wij geven advies en/of ondersteuning: instrumenten, inzet, ideeën, partners of financieringsmogelijkheden.

Voorbeelden van opdrachtgevers: Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, ABN Amro/Flametree, BSL/Skipr, NCD, VWS, AT Osborne, ZonMw, Arup, Berenschot, Abbott, Royal HaskoningDHV.

   

Wij hanteren verschillende tarieven en soorten honorering: vaste prijs voor bijeenkomsten, een lump sum bij projecten of een uurtarief bij advieswerk.