PaulCoumans
De kunst van het verbinden

De KennisTafel

De KennisTafel heeft als doel de gedachtenuitwisseling rond innovatie en kennisvalorisatie tussen sectoren - met name kennisinstituten, overheden en bedrijfsleven -, op praktische wijze te bevorderen.

De insteek is een interactieve, kleinschalige bijeenkomst van bestuurders / directieleden, ongeveer 12-15 personen.  


De KennisTafel kent enkele Sub-Tafels:

De Jonge Tafel

Jaarlijks zijn er enkele bijeenkomsten onder de titel van 

‘De Jonge Tafel’.  Deze zijn georganiseerd volgens het concept van de andere bijeenkomsten en bedoeld om jongere medewerkers (enkele jaren werkervaring) in contact te brengen met ervaren bestuurders en directieleden uit allerlei werkvelden en economische sectoren.

De nadruk ligt daarbij op de gesprekken tussen alle deelnemers en niet alleen op een inleiding/inleider. De inleiding fungeert meer als gespreksleider. Binnen het programma is ruimte gecreëerd voor het ontmoeten van zo veel mogelijk deelnemers: bij de aanloopborrel en na de discussie tijdens een gezamenlijk diner.

Jongere medewerkers, in de zin van enkele jaren werkervaring, krijgen op deze wijze meer zicht op aanpalende of andere werkvelden en kunnen daarnaast hun persoonlijk netwerk verbreden.

       

De Internationale Tafel

Enkele malen per jaar komt een groep mensen uit verschillende bedrijven en organisaties (kennis- en zorginstellingen, koepels, overheden, politiek, financiers, handel en industrie) in binnen of buitenland bijeen rondom een thema als ‘ondernemen in de Europese gezondheidszorg’ of 'Europese kennisvalorisatie ten opzichte van de USA’.

De bijeenkomsten zijn gericht op zakelijke mogelijkheden, cultuuraspecten en persoonlijke ontwikkeling.

Een bijkomend voordeel is het uitbouwen van een eigen internationale netwerk in het gastland maar ook de tijd en rust die de deelnemers onderling voor elkaar kunnen nemen.

 

De MO-Tafel

Netwerkontwikkeling en alliantievorming bij innovatieve vormen van maatschappelijk ondernemen.

De MO-Tafel is bedoeld als neutraal ontmoetingsplatform voor alle stakeholders bij maatschappelijk ondernemen. Richtsnoer bij de bijeenkomsten is de triple p - benadering uit dit werkveld. Sleutelwoorden zijn duurzaamheid, innovatie, samenwerking, zakelijkheid en aandacht voor anderen. De meerwaarde ten opzichte van (inmiddels al talloze) andere initiatieven op dit terrein ligt hier in de keuze van thema, inleiders, deelnemers, begeleiding en ruimte voor elkaar.

‘de MO-Tafel is geen netwerk maar geeft de mogelijkheid een eigen, complementair netwerk rondom dit thema te ontwikkelen.’

            

Voorbeelden van eerdere sprekers (gekoppeld aan hun functie destijds) zijn

Erik Gerritsen, voormalig gemeentesecretaris Amsterdam en kennisambassadeur namens diezelfde gemeente.

Martijn Kleijwegt, managing partner en co-founder van Life Sciences Partners (LSP).

Henk Stipdonk, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Gosse Bosma, directeur branchevereniging van landelijk wervende goede doelen (VFI).

Geert Dales, voormalig voorzitter College van Bestuur Hogeschool INHolland.

Kees Rutten, voormalig CvB Vrije Universiteit

Caroline van de Wiel, voormalig Commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland

Ricardo Winter, CvB ROC van Amsterdam

Roel Vollebregt, AM Vastgoed

Annette Roeters, Inspecteur-generaal voor het Onderwijs

Dik Hermans, bestuurder VitaValley,

Rob Posthumus, directie Erasmus MC Holding/Kennistransfer.