PaulCoumans
De kunst van het verbinden

Projecten

Projecten worden in opdracht of op eigen initiatief uitgevoerd. De projecten zijn samen te vatten met de termen bestuursadvisering, netwerkontwikkeling en alliantievorming.

Projecten worden uitgevoerd in opdracht van bedrijven en organisaties.

Daarnaast zijn er eigen initiatieven, veelal onder de vlag van KetenNetwerk.com, Appiade of het Centrum voor intersectorale en interdisciplinaire samenwerking.