PaulCoumans
De kunst van het verbinden

Projecten

Projecten worden in opdracht of op eigen initiatief uitgevoerd. De projecten zijn samen te vatten met de termen bestuursadvisering, netwerkontwikkeling en alliantievorming.

Projecten worden uitgevoerd in opdracht van bedrijven en organisaties.

Tevens als eigen initiatief, veelal onder de vlag van KetenNetwerk, Appiade of het Centrum voor intersectorale en interdisciplinaire samenwerking.

 

    

Voorbeelden zijn:

-Nieuwe allianties in de financiering van kunst en cultuur;

-Nieuwe kracht voor bestaande koepels;

-Verbreding allianties;

-Ethiek en zorg(en).


Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen aan projecten of zelf een opdracht uit te zetten, nodigen wij u uit dit kenbaar te maken.