PaulCoumans
De kunst van het verbinden

Welkom op de website Tafelbijeenkomsten!

Op deze site vindt u informatie over de bijeenkomsten van verschillende Tafels, waaronder de GovernanceTafel, de GezondheidszorgTafel, Sociaal Domein Tafel en de KennisTafel.

Daarnaast is informatie opgenomen over samenwerkingsvormen, projecten en advieswerk. 

Via grondthema’s als ‘governance’, ‘innovatie’, ‘management’, ‘’gezondheidszorg’ of ‘sociaal domein’ komen deelnemers uit allerlei economische sectoren en disciplines bijeen: kennisinstituten, zorg- en welzijnsinstellingen, politiek, koepelorganisaties, overheden, adviesorganen, handel, industrie en dienstverlenende bedrijven.

Het aantal deelnemers (bestuurders, toezichthouders of hoger management) wordt gelimiteerd om een goede kennismaking en –uitwisseling te waarborgen. Door middel van controlled invitations wordt de gewenste mix gewaarborgd. Regelmatig zijn er specials van de verschillende thema's/Tafels gericht op professionals en stafmedewerkers. 

De nadruk bij alle bijeenkomsten ligt op de interactie tussen deelnemers inclusief de inleider. Iedere deelnemer kan eigen mogelijkheden en wensen inbrengen in de gedachtenwisselingen.

De intersectorale en interdisciplinaire bijeenkomsten worden sinds 2000 gewaardeerd vanwege de selectie aan deelnemers, de neutraliteit van de organisatie, de keuze van onderwerpen, de inleiders en de persoonlijke benadering.

Door de opzet zijn bijeenkomsten en projecten geschikt voor o.a.

-      strategische netwerkontwikkeling of alliantievorming

-      intervisie en strategievorming, waaronder publiek-private samenwerking

-      product-, service- en beleidsontwikkeling


Er zijn diverse samenwerkingsmogelijkheden (partnerships) voor deze bijeenkomsten ontwikkeld. Zie tabblad partnerships bijeenkomsten.

Naast bijeenkomsten worden projecten (tabblad) opgezet en uitgevoerd en zijn advieswerkzaamheden (tabblad) mogelijk.