PaulCoumans
De kunst van het verbinden

Nieuws / Agenda / Inschrijven

Nieuws

Momenteel wordt de agenda voor najaar 2017 nog aangevuld. Tevens wordt al gewerkt aan de agenda 2018. Uiteraard bent u welkom contact op te nemen omtrent de agendering of samenwerking hierbij. 

De agenda vindt u onder het tabblad inschrijven/agenda en deze is tevens opvraagbaar via info [at] tafelbijeenkomsten.com.

Uit de bijeenkomsten van de GovernanceTafel in 2017 rond veiligheid met o.a. Veiligheidsberaad en COT is een nieuwe Tafel ontstaan: de VeiligheidsTafel (www.VeiligheidsTafel.com). Het is een sub-Tafel van de GovernanceTafel en streeft een integratie van allerlei vormen van veiligheid na (zoals fysiek of sociaal) door allerlei stakeholders uit het publieke en private domein regelmatig bijeen te brengen. 

In enkele steden (Leiden, Amsterdam en Den Haag) zijn besloten Tafels opgericht. Meer informaite vindt u onder de tabbladen. 

U kunt alle bijeenkomsten, van alle Tafels van een kalenderjaar  bezoeken tegen een gereduceerd, all-in tarief. Dit is tevens mogelijk voor een tweede persoon, bijvoorbeeld uw collega of introducé, bij meerdere bijeenkomsten.

Naast partnerships voor bijeenkomsten zijn projecten op maat of advieswerk mogelijk. De projecten zijn veelal gericht op netwerkontwikkeling of alliantievorming. Maar andere voorbeelden zijn strategieontwikkeling, draagvlakverbreding, acquisitie, co-financiering of belangenbehartiging. 


Er zijn speciale vormen van bijeenkomsten ontwikkeld voor, bijvoorbeeld, het opstellen van een advies of publicatie of het ontwikkelen van een leergang of congres. Maar ook voor het verbinden van allerlei groeperingen of kennisontwikkeling. Een voorbeeld is een intervisiereeks voor toezichthouders uit diverse economische sectoren.


Regelmatig zijn er bijeenkomsten in andere steden in Nederland of daarbuiten. Voorbeelden zijn de jaarlijkse Buitendag GezondheidszorgTafel of bijeenkomsten van de Internationale Tafel.

Besloten bijeenkomsten of projecten worden niet op deze site vermeld. Besloten houdt in dat er geen open inschrijving mogelijk is. Er is een beperkt aantal deelnemers, verdeeld over diverse bedrijven en organisaties. Deze worden op naam uitgenodigd door de organisatie. Uiteraard gaan wij gaarne met u in overleg om een eigen, besloten reeks bijeenkomsten of eigen Tafel op te zetten en te organiseren.