PaulCoumans
De kunst van het verbinden

Nieuws / Agenda / Inschrijven

Nieuws


Momenteel wordt de agenda 2024 voor de verschillende Tafels nader ingevuld. Een nieuw initiatief is de GezondheidsTafel. Met de nadruk op preventie is dit een voorloper op de GezondheidsZorgTafel.

U bent van harte welkom om contact op te nemen over  agendering of samenwerkingen hierbij.

De agenda is opvraagbaar via info [at] tafelbijeenkomsten.com.


Naast samenwerking bij de al geplande bijeenkomsten is maatwerk in eigen projecten of advies mogelijk. Er zijn speciale vormen van bijeenkomsten ontwikkeld voor alliantievorming, acquisitie, intervisie, strategiebepaling of netwerkontwikkeling. Zowel in fysieke als virtuele bijeenkomsten.   

 

Maar ook voor het opstellen van een adviesnota, het ontwikkelen van een leergang of congres kunt u contact opnemen.

 

Regelmatig zijn er bijeenkomsten in andere steden in Nederland of daarbuiten. Dit zijn in het algemeen besloten bijeenkomsten; deze worden niet op deze site vermeld. Besloten houdt in dat er geen open inschrijving mogelijk is.  Uiteraard gaan wij gaarne met u in overleg om een eigen, besloten reeks bijeenkomsten of eigen Tafel op te zetten en te organiseren.