PaulCoumans
De kunst van het verbinden

De GezondheidszorgTafel

(Inschrijvingen verlopen via het tabblad inschrijven/agenda)

De GezondheidszorgTafel is sinds 2000 hét ontmoetingsplatform voor zakelijke ontmoetingen tussen de publieke en private sector op het brede terrein van de gezondheidszorg en het sociale domein.

Publieke en private belangen ontmoeten elkaar rondom aansprekende, bestuurlijke thema’s en een boeiende spreker. 

Hierbij ligt de nadruk op de gedachtenuitwisseling tussen alle deelnemers inclusief de inleider.

Onderscheidend is de mix van deelnemers uit zorginstellingen, politiek, beroepsverenigingen, overheden en adviesorganen, handel, industrie, patiëntenorganisaties, koepelorganisaties, kennisinstellingen en dienstverlenende bedrijven.

Het aantal deelnemers (bestuurders, toezichthouders of hoger management) wordt gelimiteerd om een goede kennismaking te waarborgen. Door middel van controlled invitations wordt de mix gewaarborgd. Voorbeelden van inleiders treft u hieronder aan.

De bijeenkomsten hebben een zakelijk karakter en worden professioneel ondersteund door de Tafelvoorzitter.

Naast rondetafelbijeenkomsten tot ongeveer 24 personen zijn er jaarlijks meerdere bijeenkomsten tot 70 pp. zoals het Nationaal Gezondheidszorgdiner, de BuitenDag of het Nationaal Debat.


Desgewenst sturen wij u informatie over partnerships voor de bijeenkomsten.

De GezondheidszorgTafel komt bijeen in binnen- en buitenland. In opdracht worden invitational conferences georganiseerd of projecten opgezet en uitgevoerd voor bedrijven of organisaties.

    

Voorbeelden van eerdere inleiders (gekoppeld aan hun functie destijds) zijn Saskia Stuiveling, Rekenkamer; Peter Langenbach, Zilveren Kruis; Bertine Lahuis, Radboudumc; Jan Kremer, Passende Zorg; Leonique Niessen, Nictiz; Floortje Scheepers, Kwaliteitsraad; Helen Mertens, MUMC+; Marinus Verwey, Bouwcollege; Paul Schnabel, SCP; Emile Lohman, OLVG; Pieter Vos, RVZ; Harry Borghouts, CdK Noord-Holland; Eelke van der Veen, AGIS en later als IIe Kamerlid; Rob Scheerder, CTG; Jack Thiadens, Martini zh; Hans de Goeij, VWS; Frank de Grave ctg/zaio; Pieter Vierhout, Orde van Medisch Specialisten; Louise Gunning, AMC; Gert-Jan van Boven, NICTIZ; Eelco Damen, Cordaan; Iris van Bennekom, NPCF; Marjolein Verstappen, GGD Amsterdam; Bert Boer / Franske Keuter, CVZ; Frido Kraanen, VWS/meva; Frank van Wijck, Zorgcommunicatie; Ed van der Veen, CBOG; Sjaak den Heijer, NPC; Diana Monissen Directeur-generaal Curatieve zorg VWS; Joop Hendriks, Bronovo zh; Marcelis Boereboom, Directeur-generaal Landurige zorg VWS; Marry de Gaay Fortman, Houthoff Buruma; Michael Rutgers, bestuurder Long Alliantie Nederland/Astma Fonds;  Sandra Korthuis, VNG;  Henk Gerla, Sint Franciscus Gasthuis / EDBR;  Marinus Verweij, TNO;  Jeroen Muller, Arkin; Henk Don (NMa); Cathy van Beek, NZa; Jan de Vries, Tweede Kamer CDA; Jules Verhagen, Ernst & Young; Dik Hermans, VitaValley; Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, KNMG; Daan Hoefsmit, CIZ; Hans Büller, Erasmus MC; Geert Blijham, toezichthouder.