PaulCoumans
De kunst van het verbinden

De Jonge Tafel

Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd volgens het concept van de andere Tafels en bedoeld om jongere medewerkers (enkele jaren werkervaring) in contact te brengen met allerlei werkvelden en economische sectoren.

De nadruk ligt daarbij op de gesprekken tussen alle deelnemers en niet alleen op een inleiding/inleider. De inleiding fungeert meer als gespreksleider. Binnen het programma is ruimte gecreëerd voor het ontmoeten van zo veel mogelijk deelnemers: bij de aanloopborrel en na de discussie tijdens een gezamenlijk diner.

Jongere medewerkers, in de zin van enkele jaren werkervaring, krijgen op deze wijze meer zicht op aanpalende of andere werkvelden en kunnen daarnaast hun persoonlijk netwerk verbreden.

Voorbeelden van eerdere inleiders zijn Geert Jan Hamilton (vm Griffier Eerste Kamer) en Daan Hoefsmit (vh CIZ).