PaulCoumans
De kunst van het verbinden

Inschrijven bijeenkomsten


Voorafgaand aan een komend kalender jaar wordt een overzicht van bijeenkomsten gemaild. Per bijeenkomst wordt een aparte mailing verstuurd. Via info [at] tafelbijeenkomsten.com kunt u aangeven of en hoe u de mailings wilt ontvangen. 

Op verzoek sturen wij u de bijgewerkte jaaragenda voor de GezondheidszorgTafel en/of andere Tafels/grondthema;s waaronder Sociaal Domein, Governance of interdisciplinaire of domeinoverstijgende samenwerking. 


Het inschrijfformulier vindt u onderaan deze pagina. 

Inschrijvingsvoorwaarden. Door het insturen van dit antwoordformulier of inschrijving via de websites bent u aangemeld en geeft u toestemming tot het opslaan en gebruiken van uw gegevens. Alleen gegevens als naam, organisatie, emailadres, opgegeven telefoonnummer, factuuradres, eventuele dieetwensen plus deelneming aan een bijeenkomst worden opgeslagen in een offline bestand. Op basis hiervan ontvangt u informatie over onze activiteiten per email. De dag na de bijeenkomst wordt een deelnemerslijst (naam en organisatie) aan de deelnemers gemaild. Behalve de deelnemerslijst worden geen gegevens aan derden doorgegeven. Mocht u hiertegen bezwaar hebben kunt u dit uiteraard aangeven. 

Inschrijvingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij na overleg. Bij no show of annulering blijft men het gehele bedrag verschuldigd aan de organisator van de bijeenkomst. Gezien de gewenste mix aan sectoren kan het zijn dat er geen plaats is bij een bepaalde bijeenkomst. De dienstverlenings-, privacy of factuurvoorwaarden zijn opvraagbaar via info@tafelbijeenkomsten.com. Of middels het contactformulier elders op deze website.


Huidige agenda 

Inleiders zijn o.a. Wout Adema, Zorgverzekeraars Nederland; Veronique Timmerhuis, ZonMw; Jan Kremer, Passende Zorg; Leonique Niessen, Nictiz; Floortje Scheepers, Kwaliteitsraad; Helen Mertens, MUMC+; Marjolien Tasche, Franciscus Gasthuis & Vlietland; Ageeth Ouwenhand, 's Heerenloo; Monique Verdier, Autoriteit Persoonsgegevens; Erik Gerritsen, Ymere; Maaike Adema, Algemene Rekenkamer; Richard van Kleef, VGE/EUR; Patricia Heijdenrijk, Pharos; Fred Teeven, VNB; Brigit Toebes, VGR/RUG en Martijn Kers, VGZ.


Via ínfo [at] tafelbijeenkomsten.com of het contactformulier (tab 'contact') kunt u de agenda met de bijeenkomsten van de verschillende Tafels) opvragen.  


Inschrijvingsformulier, zie bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden incl. AVG verklaring