PaulCoumans
De kunst van het verbinden

 

De GovernanceTafel

De bijeenkomsten van deze Tafel zijn gericht op bestuur, directie en toezichthouders van bedrijven en organisaties uit een optimale mix van een twintigtal werkvelden en sectoren.

Doel van de GovernanceTafel is intersectorale en interdisciplinaire kennisuitwisseling rond het begrip ‘governance’.

U kunt allerlei stakeholders in alle rust ontmoeten,  rondom een pakkend thema. Anderzijds wordt u, vanuit een neutraal platform, een doelgericht en op het onderwerp toegesneden netwerk aangeboden.

Een recent voorbeeld is de intervisiemiddag over de toekomst van zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).

Naast kleinschalige roundtables voor 12 tot 20 personen zijn er jaarlijkse twee grotere bijeenkomsten, de Ketengovernance-bijeenkomst en het Jaardiner. Beide bedoeld voor maximaal 50 deelnemers.

Voorbeelden van eerdere inleiders (gekoppeld aan hun functie destijds) zijn Henk Don (NMa), Marry de Gaay Fortman (Houthoff Buruma/VNO-NCW), Jacques Gerards (NTVZ); Jan de Vries (vh Tweede Kamer CDA), Jules Verhagen (Ernst & Young), Louise Gunning (UvA), Leon van Halder (VWS), Tjarda Molenaar (Nederlandse vereniging van Participatiemaatschappijen), Bart Peletier (Residex/Achmea), Geert Blijham (toezichthouder oa. Cambridge University Hospitals), Arie Nieuwenhuijzen Kruseman (KNMG), Martin van Rijn (VWS), Paul Schnabel (SCP), Anton Zuure (Espria/WZN), Marleen Barth (GGZ Nederland), Geert Jan Hamilton (Griffier Eerste Kamer), Bert Boer (CVZ), Dik Hermans (VitaValley) en Annette Roeters (Inspectie Onderwijs).