PaulCoumans
De kunst van het verbinden

 

De GovernanceTafel

De bijeenkomsten van deze Tafel zijn gericht op bestuur, directie en toezichthouders van bedrijven en organisaties uit een optimale mix van een twintigtal werkvelden en sectoren.

Doel van de GovernanceTafel is intersectorale en interdisciplinaire kennisuitwisseling rond het begrip ‘governance’. De nadruk ligt hierbij op gesprekken met elkaar, inclusief de inleider. 

U kunt allerlei stakeholders in alle rust ontmoeten,  rondom een pakkend thema. Anderzijds wordt u, vanuit een neutraal platform, een doelgericht en op het onderwerp toegesneden netwerk aangeboden.

Voorbeeld zijn een intervisiemiddag over de toekomst van zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) of bijeenkomsten van de VeiligheidsTafel.

Voorbeelden van eerdere inleiders (gekoppeld aan hun functie destijds) zijn Frans Brom, WRR; Rabin Baldewsingh, NCDR; Henk Don (NMa), Marry de Gaay Fortman (Houthoff Buruma/VNO-NCW), Jacques Gerards (NTVZ); Jan de Vries (vh Tweede Kamer CDA), Jules Verhagen (Ernst & Young), Louise Gunning (UvA), Leon van Halder (VWS), Tjarda Molenaar (Nederlandse vereniging van Participatiemaatschappijen), Bart Peletier (Residex/Achmea), Geert Blijham (toezichthouder oa. Cambridge University Hospitals), Arie Nieuwenhuijzen Kruseman (KNMG), Martin van Rijn (VWS), Paul Schnabel (SCP), Anton Zuure (Espria/WZN), Marleen Barth (GGZ Nederland), Geert Jan Hamilton (Griffier Eerste Kamer), Bert Boer (CVZ), Dik Hermans (VitaValley) en Annette Roeters (Inspectie Onderwijs).