PaulCoumans
De kunst van het verbinden

De ManagementTafel

De ManagementTafel bevordert zakelijke ontmoetingen en contacten. 

De nadruk ligt op een interactieve discussie en gezamenlijke kennisopbouw door de deelnemers. Via open discussies, zonder inleider. 

De ManagementTafel is bedoeld voor belanghebbenden rond het thema ‘management’.  Zij kunnen uiteraard een managementfunctie bekleden maar overige stakeholders zijn eveneens essentieel voor het kunnen functioneren in management. Beleidsmakers, overheden en adviesorganen, bedrijven en (netwerk)organisaties of financiers.

De ManagementTafel komt voornamelijk bijeen buiten Amsterdam en is deels een virtuele Tafel, actief bijvoorbeeld via Linkedin. 

Er zijn daarnaast twee aparte netwerken gericht op de gezondheidszorg: 

      -Managementnetwerk gezondheidszorg en 

      -NVOG.org, netwerk voor organisatievraagstukken in de gezondheidszorg. 


NVOG netwerk van professionals in de gezondheidszorg: mensen die zich bezig houden met organisatievraagstukken in de gezondheidszorg en die verbinding zoeken tussen verschillende vakgebieden in de zorg. De NVOG is meer dan 40 jaar actief geweest als een vereniging. Vanaf 2007 is het een virtueel netwerk geworden. O.a. actief op Linkedin. Tot het netwerk behoren, onder andere, beleids- en stafmedewerkers, organisatie-adviseurs, bestuursondersteuners en leidinggevenden, zoals hoofden P&O of managers. 

Managementwerk Gezondheidszorg op Linkedin

Dit virtuele netwerk heeft momenteel ongeveer 650 leden. Het is bedoeld als pragmatisch kennisuitwisselingsplatform voor mensen met een managementfunctie binnen de gezondheidszorg.