PaulCoumans
De kunst van het verbinden


Partnerships gericht op de bijeenkomsten


-Gereduceerde prijs bij bezoeken meerdere bijeenkomsten of met meerdere personen;

-Korting voor uw leden of relaties;

-Een eigen tafel voor 6-8 personen bij een bijeenkomst;

-Eigen roundtables voor een besloten, geselecteerde doelgroep;

-Ontwikkelen leergang, schrijven artikelen en nota’s.


Maatwerk is mogelijk. U bent welkom hierover contact met ons op te nemen, zie tabblad 'Contact'.


Partnerships via projecten of advieswerk 

Er zijn speciale vormen van bijeenkomsten ontwikkeld voor alliantievorming, acquisitie, intervisie, strategiebepaling of netwerkontwikkeling. Zowel in fysieke als virtuele bijeenkomsten.   

Maar ook voor het opstellen van een adviesnota, het ontwikkelen van een leergang of congres kunt u contact opnemen.