PaulCoumans
De kunst van het verbinden

Ethiek Tafel


Gericht op de kennisontwikkeling en -deling van ethiek en compliance.

De ontwikkelingen en kennis uit andere werkvelden dan de eigen sector worden niet altijd benut in de praktijk. 

Men gaat in gesprek over de mogelijkheden elkaars kennis te kunnen benutten.
Deelnemers komen uit organisaties en bedrijven, verspreid over allerlei werkvelden/economische sectoren.