PaulCoumans
De kunst van het verbinden

Maatschappelijk Ondernemen Tafel


De MO-Tafel is bedoeld als ontmoetingsplatform voor alle stakeholders bij maatschappelijk ondernemen, om na te kunnen gaan welke raakvlakken, witte vlekken en knelpunten er zijn vóór beleid is ontwikkeld.